You are currently viewing Årets forventede trender innen taktekkingsbransjen

Årets forventede trender innen taktekkingsbransjen

Som eneste leverandør av både gass- og varmluftsbasert verktøy for taktekkerbransjen kan vi, basert på våre salgstall fra 2019 og 2020, samt tilbakemeldinger fra våre kunder, se noen interessante trender i markedet.

1. Grytetekking er «hot» igjen.
Grytetekking var veldig i vinden på 80- og 90-tallet for så å omtrent forsvinne helt fra markedet. De som hadde en «koker» på lager børstet brått mer støv av lokket enn å åpne det, og mange av disse endte som spiker i sitt kommende liv.

I 2018 solgte vi vår første «koker» – en 250 liter Thermobit fra Calloni, og det ble ikke den siste… I 2019 ble det levert ut mange og i 2020 (Covid-19 til tross) solgte vi mange fler enn forventet. I løpet av de 2 første ukene av 2021 har vi allerede solgt 3(!) – og har flere utleieavtaler satt inn i kalenderen.

Vi får meget gode tilbakemeldinger på våre Thermobit-kokere med flere klare fordeler; Enkel å vedlikeholde, stabilt understell, gjenget kran med nedadvinklet utløp m.v. Produktet er i tillegg åpenbart riktig priset.

2. PVC/Membrantekking med mindre automatiske sveisemaskiner.
Bruk av automatiske sveisemaskiner har holdt seg stabilt i mange år, og vil fortsatt være foretrukket blant mange i 2021 og årene som kommer. Trenden viser at flere og flere også velger automatmaskiner til mindre oppdrag – oppdrag helt ned til terrasser og garasjetak. Vår unike RoofOn Multi på 3400W med justerbart understell har blitt en ubetinget suksess og er absolutt verdt å vurdere. Vekten på 21kg og fleksibiliteten gjør den ideell for effektiv fremdrift i prosjektene.

3. Effektivisering av prosesser
Alt skal gå raskere enn tidligere. Hurtigkoblinger, slangeskjøter, multi-brennere, batteriverktøy (for å slippe kabeltrommel) osv. er viktigere enn noen gang. Dette har vi fra starten av tatt høyde for i vårt konsept og utvalgte sortiment. Akkurat derfor har vi bygget en effektiv nettbutikk og (intra)nettbutikk for våre avtalepartnere og hatt sterk fokus på logistikk. Alt verktøyet på propan leveres med hurtigkobling som standard, vi har lagerhold på reservedeler og prioritert batteridrevent elektrisk verktøy fra Milwaukee Tools.

Skåret i «trendgleden»
Skulle gjerne avsluttet med miljøaspektet som en kommende trend, men… Flere av våre kunder har miljøbevisste oppdragsgivere som helst ser at hele sitt prosjekt er både fritt for CO2-utslipp og ikke inneholder råolje eller plast. Spesielt statlige og kommunale prosjekter «krever» at utførende entreprenør har en klar miljøplan før igangsetting. Vi har internt, gjennom våre leverandører og kontakt med gassprodusenter i 2020 gjort en rekke forsøk med biogass/naturgass. Beregninger utført av AGAs forskningslaberatorie viser forøvrig at gassforbruket minst 3-dobles og at biogass/naturgass «taper seg» i lukkede beholdere. Både produksjonskostnadene av biogass/naturgass på minimum 30kg flasker og driftskostnadene til entreprenørene vil i følge AGA bli enormt høye, og har skrinlagt tanken – foreløpig. Så foreløpig ligger miljøarbeidet hos materialprodusentene.

Så kan vi mellomtiden glede oss stort over at taktekkerfaget virkelig tas på alvor. Så vidt vi vet starter i hvert fall Innlandet Fylkeskommune og Viken Fylkeskommune opp taktekkerlinjer på videregående skoler (med verktøy levert av Heat Supply AS) og forhåpentlig blir det fler 🙂

Lykke til i 2021 alle sammen!