Vi importerer og distribuerer i dag et stort utvalg av Callonis spesialverktøy med hovedvekt på gass for varme arbeider, her innunder;

 • Håndholdte gass-brennere.
 • Tilleggsutstyr for gassbrennere som lanser og brennerhoder i Titan™.
 • Skjøtebrennere.
 • Multibrennere.
 • Varmluftsbrennere med lukket brennkammer.
 • Varmluft skjøtebrennere.
 • Asfalt/Bitumen kokere.
 • Tinn- og loddeverktøy.
 • Sveiseutstyr og komplette arbeidsstasjoner.
 • Skjøteruller, vektvalser og håndverktøy for nærarbeid.
 • Primerpumper.
 • Gass-slanger, anti-knekk fjær, overganger og koplinger.
 • Regulatorer, avbruddsventiler og annet sikkerhetsutstyr knyttet til varme arbeider.
 • Taktekkerverktøy på gass.
 • Bituménkokere.
 • Utstyr og rekvisita.
Herz_logo_web

Vi importerer og distribuerer i dag et stort utvalg av Herz spesialverktøy innen plastbehandling og prosessvarmeteknologi, her innunder;

 • Håndholdte varmluftenheter for sveising, krymping, tørking, oppvarming og aktivering.
 • Automatiske varmluftsmaskiner for termoplastisk sveising av PVC-folier. Analoge og digitale modeller.
 • Automatiske varmluftsmaskiner fortermoplastisk sveising av Bitumen. Analoge og digitale modeller.
 • Automatiske varmluftsmaskiner for termoplastisk sveising av profiler i PVC.
 • Konverteringssett PVC/SBS
 • Skjæreutstyr for PVC, TPO, EPDM, ECB, PE-HD og Bitumen.
 • Varmekuttere (Styrofoam).
 • Varmeelementer.
 • Dyser, trykkvalser, børster, skraper m.v.
 • Elektrisk sveiseverktøy med varmluft for både PVC og SBS, mauelle og automatiske maskiner.
 • Utstyr og rekvisita.
Milwaukee_logo_web

Å produsere «Nothing but Heavy Duty.™ elverktøy er bare en del av Milwaukee® sin visjon.

Dette er verktøy som skal vare dag inn og dag ut. Av denne grunn er servicevennlighet innlemmet inn i hvert eneste produserte verktøy.
Alle verktøy forlater fabrikken med komplett dokumentasjon inkludert bruksanvisning, liste over servicesentre og instruksjoner om sikker bruk. Milwaukee® har et verdensomspennende servicenettverk. Skulle et broblem oppstå, et som krever hjelp eller veiledning på kort varsel, kan du regne med våre servicesentre/agenter ikke langt fra akkurat der du måtte befinne deg.

Har du ikke brukt Milwaukee® verktøy tidligere – gled deg til en profesjonell verden!

Vi forhandler hele Milwaukee® sitt produktutvalg og tilbehørsliste, men har kun et lite utvalg tilgjengelig i vår nettbutikk. Noe du mangler…Spør oss!

 • Elektrisk verktøy 230v og/eller batteridrift.
 • Manuelt håndverktøy for profesjonelle.
 • Enormt utvalg i tilbehør og rekvisita.