Nothing but HEAVY DUTY.™

Å produsere «Nothing but Heavy Duty.™ elverktøy er bare en del av Milwaukee® sin visjon.

Dette er verktøy som skal vare dag inn og dag ut. Av denne grunn er servicevennlighet innlemmet inn i hvert eneste produserte verktøy.
Alle verktøy forlater fabrikken med komplett dokumentasjon inkludert bruksanvisning, liste over servicesentre og instruksjoner om sikker bruk. Milwaukee® har et verdensomspennende servicenettverk. Skulle et broblem oppstå, et som krever hjelp eller veiledning på kort varsel, kan du regne med våre servicesentre/agenter ikke langt fra akkurat der du måtte befinne deg.

Har du ikke brukt Milwaukee® verktøy tidligere – gled deg til en profesjonell verden!