You are currently viewing Betraktninger om kvalitet

Betraktninger om kvalitet

I det daglige hører og leser vi ofte ordene kvalitet og kvalitetsprodukt. Men hva er det egentlig?

Når produkter blir vurdert, må det tas hensyn til folks ulike meninger og krav til kvalitet.I definisjonen av kvalitet tas det hensyn både til uttalte og underforståtte behov. Fordi forventningene er forskjellige, brukes begrepet ”rett kvalitet” – ikke om kvaliteten er god eller dårlig. I denne sammenheng dukker det opp flere interessante begreper – det er mange ting å tenke over.

Kvalitet (av latin qualitas, ’egenskap’ fra qualis,
’hvordan, av hvilket slag’)
viser til hvordan noe er.
I dagligtale kan det særlig vise til egen
skaper som er verdsatt,
eller vurderte i
henhold til visse krav.

Hensikten er nødvendigvis ikke være best, først ute eller størst. Essensen er at det må være rett kvalitet for utvalgte målgrupper. Og akkurat det er tanken bak vår kundeorientering i Heat Supply AS.

Relasjonskvalitet
Forholdet mellom våre servicemedarbeidere og deg som vår kunde skal være preget av god kommunikasjon, vennlighet, troverdighet, ytelse og pålitelighet. Først da kan vi skryte på oss en god relasjonskvalitet. God relasjonskvalitet er en svært viktig konkurransefaktor for oss, og nøkkelen for å oppnå gjenkjøp.

Teknisk kvalitet
Her snakker vi om produktets ytelse og holdbarhet. Fungerer gassbrenneren som den skal – over tid? Er varmluftsstrømmen jevn? Er temperaturen stabil? Når teknologien virker, eller er enkel å reparere, er den tekniske kvaliteten tilfredsstillende. Jo bedre teknisk kvalitet, desto bedre holdbarhet.

Funksjonell kvalitet
Hva kan produktet gjøre? Er det formålstjenlig og praktisk? En varmluftsbrenner med skjermet brennkammer skal kunne gi tilstrekkelig varme og likevel bidra til redusert sjanse for brann. Gjør den det – har den god funksjonell kvalitet. Verktøyet fra Calloni er modulbasert og svært servicevennlig noe som gir produktene høy funksjonell kvalitet.

Estetisk kvalitet
Grepet, plassering av brytere og justeringer, utvalg, løsninger, farger og fysiske omgivelser er noen stikkord innen estetisk kvalitet. Hvis du som bruker opplever produktet som tiltalende, tyder det på at den estetiske kvaliteten er tilfredsstillende.

Hvem velger hvilken kvalitet?
Fagfolk, i alle aldre, velger oftest produkter basert på tekniske og funksjonelle kvaliteter – gjerne med en god relasjon som innledning. Estetikk er for de fleste bare en bonus.
Og for ikke å glemme kostnadene!… Men det kommer vi tilbake til i en senere artikkel.

Med denne artikkelens betrakninger om kvalitet tør jeg komme med følgende påstand; Vi leverer god kvalitet! – m.a.o. ”Skikkelig verktøy for fagfolk uten høydeskrekk”!