You are currently viewing Blir alt dyrere fra 1.januar 2022?

Blir alt dyrere fra 1.januar 2022?

Vi blir daglig bombardert gjennom media om dyrere strøm, dyrere nettleie, høyere avgifter, dyrere råvarer, dyrere transport og mye mer. Listen over skremsler er lang, dessverre. En del av nevnte kostnadsøkninger påvirker selvfølgelig hverandre – så også våre produkter. Som kjent, fint lite produseres i eget land. Og mesteparten av det vi produserer i moder Norge blir eksportert, og ja, med eksportstøtte.

Vi har omtrent annenhver måned i 2021 mottatt varsler fra våre underleverandører (produsentene) om prisøkninger. Og nå nye tall som på enkelte områder er helt hinsides.

Aluminium har i løpet av det siste året økt med over 70%(!!!) Jern og Titan har økt med ca. 40%, Kobber med 30% osv. Strømprisene har eksplodert siste månedene, så også i Tyskland, Sveits, Østerrike og Italia (hvor våre produsenter holder til). Dette medfører høyere driftskostnader, og ergo har ingen råd til å holde prisene slik de har vært.

Hva er konsekvensen?
Selv om tallenes tale tilsier at «alt» blir dyrere fra 1.januar 2022 er det en sannhet med modifikasjoner. Det er andre faktorer som også er en del av det helhetlige bildet. Blant annet har Euroen (som vi handler i) siste år gått nedover.

Euroen har vært oppe i 10,86, og er pr. d.d. 9,90


Så – Selv om vi har mottatt en rekke prisøkninger (i Euro) fra produsentene har det ikke vært særlig grunn til oppjustering av prisene i år, og det har vi heller ingen umiddelbare planer om å gjøre heller på generelt grunnlag. Dog – enkelte produkter kan vi rett og slett være nødt til å oppjustere.

Når det er sagt;
Speilsveismaskiner vil nødvendigvis få en moderat økning, da tilbud sendes ut basert på «dagens innpris» og «dagens Euro», såfremt ikke Euroen fortsetter å falle. Vi kan ikke annet enn å håpe at markedene stabiliserer seg. Det er det billigste for deg – og det letteste for oss.

Time vill sjåv!