You are currently viewing Flere og flere kommuner og hovedentreprenører har skjønt det…

Flere og flere kommuner og hovedentreprenører har skjønt det…

Speilsveis, PE-sveis, butt-sveising og rørsveis er det samme, men gir det gamle begrepet «Kjært barn har mange navn» en sann mening. Funksjonen den gjør er viktigere enn hva det kalles og det mest interessante er at de kommer oftere og oftere som krav i anbudsbeskrivelser fra flere og flere kommuner og hovedentreprenører.

Nå skal ikke vi påberope oss viten vi ikke med sikkerhet har dekning for, men de mest årvåkne kommunene i Norge forsto vel først for 7-8 år siden hvilke fremtidsmessige fordeler nevnte sveisemetode for PE-rør gav. Siden den gang har både den ene og andre kommunen i Norge lagt sveisemetoden inn i sine kravspesifikasjoner for utførende tjenester i grunn (les anbudsbeskrivelser).
Således er også konsekvensen av offentlige pålegg den at hovedentreprenører legger seg på samme bane og referer til Stiftelsen VA/Miljø-blad når de skal hente inn nødvendig hjelp og fagmessige kunnskap fra sine underentreprenører til større prosjekter.

I dag er speilsveising den mest vanlige skjøtemetoden for rørsystemer av PE, og den sikreste – i alle fall ved større dimensjoner og kontinuitet. Jo større og lengre strekker – dess bedre. I et land med store temperatursvingninger mellom sommer og vinter vil vi aldri helt bli kvitt bevegelser i grunn og en sveiset skjøt har åpenbart bedre styrke enn skjøtemuffer. Dog, ved mindre dimensjoner kan ofte bruk av elektromuffer være vel så bra og åpenbart lettere med tanke på tilgjengelighet i områder hvor speilsveismaskinene ikke kommer til.

Dagens teknologi på styringsenheter, speilsveisemaskiner og elektromuffetrafoer inneholder alt det som trengs for å kunne utføre en god sveis, og risikoen for at feil skjer er svært liten. Dette, såfremt brukeren har gyldig sertifikat og at utstyret er kalibrert (jfr. NS 461-2).

Som importør og leverandør av kravsspesifierte «high-end» maskiner og utstyr fra Hürner Schwisstechnik er dette selvfølgelig gledelig for oss og kan ikke annet enn å håpe «trege» anbudsbeskrivere kommer på banen.