You are currently viewing Fokus: Verktøy, ergonomi og helse

Fokus: Verktøy, ergonomi og helse

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. 

Tøffe, lange og krevende arbeidsdager gir kroppen økt risiko for skader. Er oppgavene store, tunge eller ensidige kan belastningene raskt gi muskel- og skjelettplager. Det er derfor viktig å ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og belastninger, bruk av nødvendige hjelpemidler og tilgjengelig arbeidsutstyr/-verktøy. Tyngre arbeid kan tilvennes ved at kroppen blir sterkere og at arbeidet utføres mer hensiktsmessig, men kroppen kan ikke trenes til å tåle feilbelastninger. Ved for eksempel ensformig gjentakelsesarbeid, som tidligere ble betraktet som «lett» arbeid, har ikke muskelstyrken betydning for risiko for å utvikle helseskade.

Verktøy som kan tilpasses hver enkelt bruker, har ideelt balansepunkt, tilpasset grep, demping og har lavere vekt reduserer sjansen for unødvendig slitasje på kroppen, og ergo minimaliserer sjansen for sykefravær. 

Eksempel på gassverktøy.
Calloni Profy+ -serien består av 19 spesielt tilpassede enheter i Titan™ som gir 188 forskjellige kombinasjoner! Titan™ har opptil 60% lavere vekt enn andre legeringer på markedet. Med Calloni Profy+ kan man sette sammen egne løsninger som passer brukerens høyde, arbeidsmetode og oppgaver. Alt fra 158kW kraftbrennere og ned til små, hendige detaljbrennere. Alle løsningene leveres standard med hurtigkobling – selvfølgelig.

Eksempel på elektrisk verktøy.
M18 – Den batteridrevne serien med elektrisk verktøy fra Milwaukee er basert på et godt og tilpasset grep, optimalt balansepunkt, redusert vekt (om mulig), lydnivå og støtdempende løsninger. Utvalget er enormt og du finner ALLTID et M18 Milwaukee-produkt som passer arbeidstakerens kropp, håndstørrelse, oppgaver og behov! I tillegg fører vi hele Milwaukees sortiment av tilbehør i høyeste kvalitet. Spesielt ønsker vi å trekke frem saksene i carbid-stål. De er lette, enkle i bruk og holder seg skarpe opptil 10x lenger enn vanlige sakser på markedet.

Sykefravær er mer kostbart enn noe verktøy på markedet. Velg verktøy etter behov! Er du i tvil om behov og bruken? – Det er gratis å spørre!

Glem ikke sikkerhetsutstyr som vernebriller og hansker!

Henviser forøvrig til ”§10-2. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning”: Arbeidsgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid, herunder iverksette utviklingstiltak, jf. § 2-1 andre ledd… Og, ”§10-3. Krav til valg av arbeidsutstyr”: Arbeidsgiver skal påse at arbeidsutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse ved bruken av dem, jf. forskrift om utførelse av arbeid…