You are currently viewing Heat Supply AS er godkjent leverandør i StartBANK

Heat Supply AS er godkjent leverandør i StartBANK

StartBANK er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å slippe til i markedet. Ordningen er beregnet for både vare- og tjenesteleverandører. 

Alle innkjøpere og oppdragsgivere vil få rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister. Dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter. 

Dette er en trinnvis kvalifisering av leverandører. Trinn 1 kalles StartBANK for å uttrykke at dette er starten på en viktig prosess, der Norge er et foregangsland. Bokstavene BANK står for Bygg- og AnleggsNæringens Kvalifikasjonsordning

I StartBANK registreres:

 • Firmaopplysninger
 • Opplysninger om skatt, avgifter og forsikring
 • Faglige kvalifikasjoner og kvalitet
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner
 • Hva bedriften leverer

 For å oppnå kvalifikasjon må leverandøren:

 • Være à jour med betaling av skatter og avgifter
 • Ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre
 • Ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger
 • Levere komplett kvalifikasjonssøknad bestående av StartBANK spørreskjema, samt standardisert egenerklæring
 • Sende inn kopi av selskapets firmaattest
 • Ha betalt inn den årlige abonnementsavgiften.