You are currently viewing Heat Supply AS er valgt som leverandør til VVS Norge

Heat Supply AS er valgt som leverandør til VVS Norge

Ting tar ofte litt ekstra tid (spesielt i disse tider), men vårt fokus på særdeles gunstige samarbeidsavtaler har nok en gang truffet en tung aktør – VVS Norge (Comfort og Bademiljø).

I tråd med våre mål om etablering innen plastindustrien, VVS og V/A er samarbeidsavtalen med VVS Norge er trygt ankerpunkt og et klart tegn til bransjen forøvrig at Heat Supply AS bør anses som en solid og fremtidsrettet leverandør.

Vårt sortiment spenner fra produkter som har veldig snever bruk, til produkter med enorme allsidige funksjoner. Fellesnevnere er innovasjon, kvalitet og sikkerhet fra internasjonalt anerkjente produsenter med viktige prinsipielle verdier og fokus på bærekraft. Og…akkurat disse momentene er identiske med VVS Norges verdier og fokusområder.

Som så mange ganger før… Vi gleder oss til spennende tider fremover – også med VVS Norge på laget.