You are currently viewing Heat Supply AS og Covid-19 (oppdatering)

Heat Supply AS og Covid-19 (oppdatering)

Vi har vært heldige så langt… tross mange tiltak og gitte begrensinger fra myndighetenes side.

Produsenter og transport.
Vareflyt fra våre leverandører utenfor landets grenser har gått og går fremdeles sånn nogenlunde som normalt. Leverandørene våre har tilgang på komponenter og produserer som normalt. Transport har tidvis blitt noen dager forsinket ved grensen inn til Norge, men gjort lite utslag på annet enn enkelte bestillingsvarer.

Lager, pakking og distrubusjon.
«In-house» hos oss foregår alt som normalt. Vi er på jobb! Bestillinger av lagerførte produkter effektueres umiddelbart og hentes daglig av distributør.

Kundebesøk.
Det er her vi er truffet hardest. Vi tar deg gjerne i mot hos oss etter forhåndsavtale, men skulle helst ha vært hos akkurat deg og presentert våre produkter – og vi kommer så snart mulighetene byr seg.

Messedeltakelser og kick-offs
Vi følger kontinuerlig med på arrangement, events og planlagte messer med stort ønske om deltagelse.

Håper vi ses snart!