You are currently viewing Heat Supply deltar på årets AquaNor-messe

Heat Supply deltar på årets AquaNor-messe

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i Trondheim Spektrum – og fra og med 2021, digitalt. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen i sin helhet.

Vi deltar for første gang på AquaNor, og er spent på mottagelsen våre relevante produkter vil få, selvfølgelig. Vi vil stille ut speilsveismaskiner og styringsenheter, muffe og elektromuffe-enheter og tilbehør fra Hürner Schweisstechnik og ekstrudere fra Herz.

Har du tenkt deg på messen? – Vi bidrar gjerne med gratis inngang! Send oss en e-post 🙂

Du finner oss på Stand A2-003