Heat Supply AS er importør/distributør av verktøy og materiell, med varme arbeider som spesialfelt. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Vårt fokus er rettet mot det profesjonelle markedet. Våre kunder er spesialiserte forhandlere, taktekkere, gulv- og byggentreprenører gjennom innkjøpssamarbeid (forbrukeravtaler).

Vår målsetting er å levere kvalitetsprodukter for varme arbeider til svært konkurransedyktige priser, med uovertruffen servicegrad i hele verdikjeden.