You are currently viewing Klare for HavExpo 2022

Klare for HavExpo 2022

Det er med stor glede vi stiller på HavExpo 2022. Dette er den aller første messen på Sotra i Bergen innen havbruks og fiskerinæring.

HavExpo har som målsetting å være en sentral møteplass hvor det er «rom for alle» som kan tilby produkter og tjenester innen Norges desidert mest voksende bransje.

Her på messen er det stort mangfold av utstillere fra mange land med representanter fra media, universitet og utdannelse, forskning, utviklere av løsninger og produkter innen vannrensing, luseproblematikk, smolt, landbasert og havbasert fiskeoppdrett, porsjonering, pakking, geodata og mye mye mer.

Vi representerer Hürner Schweisstechnik med sveiseutstyr for flyteringer, senkeringer, materør osv., samt ekstrudere fra Herz GmbH for plastsveising av f.eks. åpne og lukkede oppdrettstanker, pongtonger (flytebrygger), fiskekasser mv.

Er du i nærheten av Bergen – Stikk innom oss på C-107 for en kaffekopp og hyggelig prat 🙂