You are currently viewing Kontroll- og testutstyr for lekkasjesøk

Kontroll- og testutstyr for lekkasjesøk

De som utfører produksjoner innen vanntetting innen områder som avrundende dammer, landbaserte oppdrettsanlegg, utendørs bassenger, regnbassenger, oppsamlingsbassenger, ved taktekking og løsninger generelt innen vannteknikk er avhengige av gode testsystemer for kvalitetskontroll, og at mulige lekkasjer kan oppdages umiddelbart.

Vår leverandør Herz er blant Europas ledende innen sveiseteknologi og vakuumbasert testutstyr. De har nå inngått et samarbeid med den britiske spesialisten på lekkasjesøk for å komplettere tilbudet innen kontroll- og testing av lekkasjer.

Testutstyr basert på vakuumteknologi
Herz vakuumtestsystem er den foretrukne metoden for inspeksjon av sveisesømmer på f.eks. flate tak, svømmebassenger og for å kontrollere tetthet på bad og våtrom. Forutsetningen for sikker kontroll med vakuumbaserte testklokker er at underlaget er tilnærmet flatt eller rettvinklet som indre og ytre hjørner.
Metoden, som har vært prøvd og testet i mange tiår, oppdager lekkasjer ved sveisesømmer og hull i rettvinklede bassenger og systemer. Gjennomsiktige testklokker skaper et vakuum på det definerte basisområdet via en tilkoblet kompressor. Før dette påføres en skumdannende væske på prøvepunktene, som indikerer lekkasje med voksende skumsopp etter at sugingen er påbegynt. 

Elektronisk lekkasjestester 
Den elektroniske batteridrevne lekkasjetesteren PD-240 fra Buckley er ideell hvis man ser etter lekkasjer i større dammer, landbaserte oppdrettsanlegg og anlegg med buet konstruksjon. 
PD-240 er designet med en kompakt kontroll- og displayenhet i en praktisk skulderveske og med en håndbetjent detektorenheten. Systemet bruker ledningsevnen til fuktighet for å skape en «åpen krets». Jordingen på bygningskonstruksjonen og tilkoblingen til detektorens positive pol skaper den elektriske testkretsen. Hvis du kjører over det defekte området, lukkes kretsen fordi strømmen brytes og systemet varsler om lekkasje. Erfaringen vises at man kan anse som realistisk å teste rundt 2000 kvadratmeter per dag med meget stor sikkerhet.

Testustyr er bestillingsvare hos oss med ca. 10 dagers leveringstid.
Så… Da er det bare å få jobben gjort 🙂