You are currently viewing Sikkerhetsforskrift med positiv effekt

Sikkerhetsforskrift med positiv effekt

Kilde: Norsk Brannvernforening

Antall branner som følge av varmt arbeid er betydelig redusert siden forsikringsnæringen innførte kompetansekrav og en egen sikkerhetsforskrift for varmt arbeid for 18 år siden.

Mens det i perioden 2000-2004 ble registrert 199 branner som følge av varmt arbeid, har Finans Norge registrert 90 slike branner i løpet av de siste tre årene (2015-2017). Det er liten tvil om at kompetansekrav sammen med sikkerhetsforskriften har medvirket til færre branner og reduserte utbetalinger som følge av skader ved varmt arbeid. Derfor ser Finans Norge ingen grunn til å fire på kravene.

Finans Norge er i innspurten med en ny sikkerhetsforskrift for utøvere av varmt arbeid. Et utkast er ute på høring hos takprodusenter og Takentreprenørenes forening (TEF). Høringsfristen utløp 1. desember.

I utkastet til ny sikkerhetsforskrift er det blant annet gjort endringer når det gjelder forbudet mot bruk av åpen flamme. Forbudet er ikke lenger generelt med noen definerte unntak. Nå gjelder forbudet mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak. Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 millimeter ubrennbar isolasjon.

Den nye sikkerhetsforskriften for utøvere av varmt arbeid skal ha virkning fra 1. januar 2020. Med den nye forskriften skal det også følge en veileder.

Så… Da får vi bare vente i spenning og se om forslaget til nye forskrifter går i gjennom.

Minner i samme slengen om at vår varmluftsbrenner fra Calloni allerede er en bestselger.